header-archiefkast

Ereleden


Jan Bruins: sinds 6-10-2006. overleden op 11-5-2018


Gerrit Abbink. sinds 29-12-2012. overleden op 15-11-2019


Hans van het Laar. sinds 29-10-2012


Gerhard Webbink. sinds 29-10-2012. overleden op 7-11-2012


Corné van het Laar. sinds 19-10-2015


Bennie Wiltvank. sinds 25-10-2021

leden van verdiensten

Annie Bruins.    sinds 29-10-2012.

Gerhard Tijhof.   sinds 29-10-2012.

Riens Simons.     sinds 29-10-2012. overleden op 20-6-2019

Dick Eshuis         sinds 19-10-2015.

Richard v.h. Laar sinds 21-10-2019

Harm Kuper        sinds 21-10-2019

Freek Hessing     sinds 30-10-2023

Henk Fidom        sinds 30-10-2023

 

.


Johan Alberts. sinds 29-10-2012.


Herman Hulsegge. sinds 29-10-2012


Jan Rijzer. sinds 29-10-2012


Cor Bal. sinds 29-10-2012


Louis Huizing. sinds 25-10-2025


John van Mil. sinds 30-10-2023

.

Marianne Schepers. sinds 29-10-2012

Guus Tijhof.             sinds 29-10-2012. overleden op 5-1-2014

Bertus Webbink       sinds 29-10-2012

Erwin Hulsegge       sinds 21-10-2019

Rudy Harmelink      sinds 21-10-2019

Arjan Goosselink     sinds 25-10-2021

Gerrit Eshuis            sinds 30-10-2023

Scroll naar boven