Historie

1960 - 1970

De laatste jaren aan de Weiteman

1948 Kleedlokaal Weitemanslanden

In het seizoen 1960-1961 wordt gaandeweg duidelijk dat DETO promotie naar de tweede klasse kan bereiken. OWIOS bezet de eerste plaats, Nunspeet de tweede en DETO de derde. Met een overwinning behaalt op OWIOS het kampioenschap. Maar omdat ESC met 4-1 weet te winnen van Nunspeet wordt DETO tweede en promoveert alsnog naar de tweede klasse.

In het seizoen 1961-1962 heeft DETO het moeilijk in de tweede klasse maar weet zich uiteindelijk te handhaven op de vierde plaats van onderen. In dit seizoen springt er eén gebeurtenis in het oog. De wedstrijd Urk-DETO wordt na eenenveertig minuten speeltijd door scheidsrechter Plasman gestaakt. “Ik kan ‘t niet langer aan” staat in de kop van het artikel in Tubantia. Deto kreeg even buiten de zestienmeterlijn een vrije schop te nemen wegens handsbal. De spelers van Urk vormden een muurtje waartussen zich ook spelers van Deto opstelden. De vrije schop werd genomen en direct hierop floot de scheidsrechter en kende DETO een strafschop toe omdat,  naar hij later vertelde, hij duidelijk gezien had dat één der Urkers een overtreding had begaan. De spelers van Urk protesteerden fel tegen deze beslissing. Er was een toeloop om de scheidsrechter die de aanvoerder mededeelde dat hij twee minuten kreeg om de zaak in het reine te brengen.de twee minuten waren echter nog lang niet verstreken toen de scheidsrechter de wedstrijd afgelaste en bescherming van de spelers van DETO vroeg op zijn weg naar de kleedkamer. Ook voorzitter Brouwer van Urk begeleidde de heer Plasman en zo kwam , voor het publiek er erg in had, een einde aan een wedstrijd die voor Urk zo hoopvol was begonnen. In een gesprek met Tubantia deelde de heer Plasman mede dat hij de wedstrijd gestaakt had omdat hij op dat bewuste moment de zaak niet meer had aangekunt. Zowel voor Urk als DETO een onbevredigend einde, maar zo schrift Tubantia “het was plezierig dat dat na afloop enkele spelers van DETO de zaak nog eens kwamen doorspreken in de kleedkamer van Urk en dat het hier heel vriendschappelijk toeging”.

Foto's van toen.

1970 Jan Lanjouw
1968 DETO 1
1964 D jeugd

Trainer en speler Marten Alkema speelt op 16 oktober 1962 zijn laatste wedstrijd voor DETO en stopt ook als trainer. Hij wordt opgevolgd door Gerrit Brouwer uit Wierden. Brouwer heeft betaald voetbal gespeeld bij P.E.C Zwolle en Sportclub Enschede. De heer Alkema schrijft in maart 1963 in zijn plakboek: “Na de lange winterrust bedankte Brouwer als trainer en werd de training weer in mijn handen gelegd”. Op 18 juli 2020 is Marten Alkema overleden.

In 1962 wordt een nieuwe moderne kleedkamer in gebruik genomen. Een riant gebouw dat door de kleuren van DETO, waarin het werd opgetrokken, reeds direct als men de Weitemansweg opdraait, in het oog valt. Zo werd de nieuwe, moderne kleedkamer omschreven. De nieuwe kleedkamer, men kon rustig spreken van een clubgebouw, zou op mening veld van hogere clubs niet misstaan. Het verrees aan de Weitemanslanden door vereende krachten van de vakmensen die DETO rijk was. Ook de jeugd heeft toen in letterlijke zijn haar steentje bijgedragen door te “upperen”. Door de jeugd bij de bouw te betrekken werd het mede HUN gebouw. Er verrees een gebouw van 12 bij 6 meter. En erevoorzitter Ridder Huyssen van Kattendijke mocht het gebouw openen waarna op het veld aan de Weiteman onder leiding van scheidsrechter D. Oosthoek de wedstrijd DETO tegen een combinatie DOS en Stevo gespeeld werd. DETO won, daarmee bewijzend hun beste beentje in de tweede klasse voor te zullen zetten onder leiding van trainer G. Brouwer.

Op 1 juli 1963 wordt in de jaarvergadering die wordt gehouden in de OL School Oosteinde, DETO-voorzitter J. Wiltvank geëerd voor zijn 15 jarig jubileum als voorzitter. Hij wordt toegesproken door secretaris J.W. Wiltvank. Na afloop van de vergadering ging men gezamenlijk naar café Bramer waar de penningmeester H. Webbink de voorzitter nog eens toesprak en dankte voor zijn enthousiasme voor het welzijn van DETO.

Ondanks het mooie onderkomen aan de weitemanslanden ontwikkelde de gemeente Vriezenveen om DETO te verhuizen naar 'Het Midden'.

Op 2 mei 1961 stuurde het college van B en W na tal van vooroverleggen een brief aan DETO en DOS met de cruciale vraag of beide verenigingen op het sportcomplex ‘Het Midden’ willen spelen. DOS antwoordde vrijwel per omgaande bevestigend. De andere sportverenigingen hadden al eerder ingestemd met het sportpark ‘Het Midden’. DETO reageerde in een brief op 3 juli, dat zij na discussie in de ledenvergadering, vooreerst niet voor een andere speelgelegenheid in aanmerking wilde komen.
De spanning nam toe. De weg werd langer en het verzet van DETO-zijde groeide. De club van de Weitemanslanden toont zich vrijwel onwrikbaar, waar burgemeester H.W.K. ridder Huyssen van Kattendijke alles deed om de vrede te bewaren en gesprekken gaande te houden.
DETO kwam alleen te staan. De discussie laaide hoger op. Bestuurslid Wiltvank jr stelt tijdens een overleg: ‘De sport wordt afgebroken door het gemeentebestuur. De meerderheid wil niet naar het Midden en wat gaat het kosten?’. B en W toonden zich die avond bereid om de bouwkosten van alle kleedkamers op zich te nemen om uit de impasse te komen.
De tijd verstreek en overleg volgde op overleg. Burgemeester H.W.K. ridder Huyssen van Kattendyke deed zijn best om de kloof tussen DETO en de rest van de wereld te overbruggen.
Het bereiken van een oplossing was zijn uitgangspunt en het bleef zijn drijfveer. Harmonie en consensus kenmerkten zijn bestuursstijl. De factor tijd werkte in zijn voordeel. De burgers zagen dat de ontwikkelingen door de ruilverkaveling en de publieke opinie verschoven. Immers: mensen maken politiek en verkiezingen wijzigen de personele bezetting.
Onder druk van de ruilverkaveling die In 1967 officieel werd afgesloten stemde het DETO bestuur in met de verhuizing naar ‘Het Midden’.
Op 3 augustus schrijft DETO-secretaris Egbert van der Veen: ‘Het bestuur gaat gaarne akkoord met het bouwen van de originele kleedkamer op het sportpark Het Midden, zoals op tekening gezien bij U ten Gemeentehuize en bij ons in bezit’.
Het eindigde als een sprookje, toen de DETO-secretaris binnen een jaar een brief stuurde aan de burgemeester, de wethouders Roelof Schipper en Jan Webbink en alle raadsleden: ‘U allen hartelijk dank voor aller medewerking, die U hebt verleend. We zijn er U allen zeer erkentelijk voor en willen ook gaarne betrekken de heren Masselink en Tromp (gemeentesecretaris en directeur Gemeente Werken) en verder alle medewerkenden. Wij hopen bij de opening U allen te ontmoeten. Nogmaals, onze hartelijke dank’.

Nieuwe accomodatie 'Het Midden'.

1976 DETO-DOVO(3)

De accomodatie zoals deze er in 1969 er uit zag.
Op de voorgrond de kantine met daarachter de kleedkamers gebouwd.

In het doel zien we Hans Aman in actie.

Scroll naar boven