Historie

1950 - 1960

De eerste jaren

historie-50-60

Promotie naar de 2e klasse ...

Begin jaren 50 werd er naarstig gezocht naar een nieuwe locatie voor de vereniging.

In de algemene ledenvergadering van 28 maart 1950  stond de aanleg van het nieuwe terrein op de agenda. Het bestuur deelde mede dat: “de volledige medewerking van het gemeentebestuur werd ondervonden”.  Een ander belangrijk punt van de vergadering betrof de training van de leden. Besloten werd dat niemand meer zal worden opgesteld die niet volledig aan de training deelneemt.

In de jaarvergadering van 2 november 1950 zegt de voorzitter J. Wiltvank: “Als wij eens bekijken dat onze vereniging nu twee jaar bestaat en dat we met zes elftallen aan de competitie deelnemen, die allen een behoorlijke plaats bezetten, dan is dit wel een bewijs wat door eendracht bereikt kan worden”.  Verder werd bekend gemaakt dat het nieuwe terrein het volgende jaar in gebruik zal worden genomen. Citaat uit de Vriezenveense Courant: : De voorzitter bracht dan de vraag in het midden of het niet wenselijk zou zijn om een begin te maken met de afwerking van het nieuwe terrein. Alles, aldus de voorzitter, wat wij thans zelf kunnen klaar maken zal later niet op de schouders van de vereniging rusten. Een groot aantal leden gaven zich op en stelden zich met paard en wagen beschikbaar voor het uitvoeren van werkzaamheden”.

De eerste wedstrijden ...

1961 DETO 2
1951 DETO
1952 Kampioen C junioren(NB)

De jaren 50

In 1951 is het nieuwe terrein nog niet afgewerkt en wordt blijkens ingezonden brieven in de Vriezenveense Courant van 14 februari 1951 onderwerp van een polemiek. De gemeenteraad zou alleen oog hebben voor het westen van Vriezenveen. De kritiek uit het Oosteinde wordt gesteund door een brief uit Westerhaar en weersproken door een raadslid uit het Westeinde.

Op zaterdag 1 augustus 1953 viert DETO haar vijfjarig bestaan. In een interview met De Vriezenveense Courant blikken voorzitter Wiltvank en secretaris Löwik terug op het ontstaan van de vereniging. Er was niet uitsluitend enthousiasme over de fusie. Op de vraag:  “was er ook tegenwerking?” werd geantwoord: “Zeker was er dat. Er waren bv leden die zich blind staarden of alleen op De Pollen of allen op ’t Oosteinde. Maar eerlijk moet gezegd worden dat het overgrote deel van de leden achter de besturen stond en in de boezem van beide verenigingen werd besloten gezamenlijk op te trekken”. Na het behalen van het kampioenschap van de eerste klasse TVB in het eerste jaar, heeft DETO zich in de volgende jaren uitstekend gehandhaafd in de vierde klasse KNVB. Als voorbeeld van tegenslagen die er ook zijn geweest wordt genoemd dat meerdere spelers uit het eerste elftal in militaire dienst moesten waardoor de sportieve resultaten in het vierde seizoen tegenvielen. Ook waren spelers door ziekte verhinderd te spelen. Dit had weer gevolgen voor de andere elftallen. De elftallencommissie greep in en stelde diverse jongere spelers op . Het resultaat was dat men op een eervolle vierde plaats eindigde. Als hoogtepunt wordt nog eens genoemd het nieuwe terrein, waarover men in 1951 de beschikking kreeg. Ook de toneelgroep is nog springlevend.

Het eerste lustrum wordt gevierd met jubileumwedstrijden. De burgemeester H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijke, inmiddels benoemd tot erevoorzitter van DETO verricht de aftrap voor een wedstrijd tegen PH. De wedstrijden worden omlijst met muziek en ’s avonds worden bekers uitgereikt in café Bramer aan de winnaars.

Op 5 juni 1954 weet het tweede elftal promotie af te dwingen naar de tweede klasse KNVB afdeling Twente. De verwachting is dat “als het volgende seizoen met hetzelfde elan wordt gespeeld, dit elftal een goede beurt zal maken in de tweede klasse”.

Ook in 1954 wordt er op tweede pinksterdag weer een toernooi georganiseerd. Een voetbalfestijn dat in alle opzichten volledig is geslaagd”. Deelnemende verenigingen waren DOS, Voorwaarts, TVC, La Première, DETO 1 en DETO 2. Name naar de wedstrijd DETO1 tegen DOS1 werd door een groot aantal toeschouwers reikhalzend uitgezien. Het werd een uiterst spannende maar sportieve wedstrijd die met 2-0 door DETO werd gewonnen.    DETO 1 werd winnaar van het toernooi, DOS behaalde de tweede plaats en DETO 2 de derde. De prijzen werden uitgereikt in café Bramer. De voorzitter bedankte met name de scheidsrechters Boom en Struyk voor hun prettige leiding en de heer Bramer voor het beschikbaar stellen van een beker voor het toernooi.

Op 29 juni 1958 organiseert de heer Alkema atletiekwedstrijden, onder de naam “Samen Eén” waaraan wordt deelgenomen door leden van DOS, DETO, korfbalvereniging Amicitia, gymnastiekvereniging KEV en zwem- en poloclub VZPC. de onderdelen waren 100 meter heren, hoogspringen, verspringen, estafette dames, estafette heren, 400 meter en 1000 meter. DETO is echter nog geen lid van Samen een. In juli 1961 vind een gecombineerde vergadering plaats van de besturen van DETO en Samen Een. Met algemene stemmen wordt besloten dat DETO met ingang van 1 september zal toetreden tot Samen Een. Men hoopt dat, nu alle plaatselijke sportverenigingen zijn nu vertegenwoordigd in Samen Een, met gebundelde krachten nog meer gedaan kan worden in het belang van sport en in het bijzonder in het belang van de jeugd.

Dat het er niet altijd vriendelijk aan toe ging blijkt uit een bericht van 19 oktober 1957in het Dagblad van het Oosten Tubantia en ook in de Vriezenveense Courant.  “DETO ging op de knieën door scheidsrechterlijke dwaling”,  “Arbiter moest beschermd worden”. “vijf minuten waren er gespeeld in de tweede helft van de wedstrijd DETO-Oranje Nassau, toen de voor de rust toch redelijk goed leidende scheidsrechter een voor DETO fatale blunder beging. Vanuit de Almelose verdediging werd de bal hoog voor het doel gebracht, hier ving de Oranje Nassau aanvalsleider de bal met zijn handen op. De scheidsrechter stond op nog geen tien meter afstand en moet deze overtreding hebben gezien, maar door beide handen omhoog te steken ten teken dat hij niets zou hebben gezien, kon de Oranje Nassau aanvaller met een hard schot in de hoek het drama voltrekken. Ondanks protesten van de DETO-spelers en grensrechter wees de scheidsrechter naar het midden.” ….”Na de wedstrijd begingen enkele toeschouwers de grote fout om als rechter op te treden en enkele klappen uit te delen. De scheidsrechter werd door enkele DETO-spelers in bescherming genomen en naar de kleedkamer gebracht.

In het voorjaar van 1958 behaalt DETO onder grote publieke belangstelling een 6-2 overwinning op OWIOS en promoveert naar de derde klasse KNVB. De Vriezenveense Harmonie en drumband is aanwezig en na afloop van de wedstrijd marcheert DETO in sporttenue naar café Bramer waar men “nog een ogenblik gezellig bijeen bleef”.

Zaterdag 21 november 1959. Een zwarte dag in de DETO-geschiedenis. Hieronder de letterlijke tekst van een bericht in het Dagblad van het Oosten Tubantia.

Keeper Harms overleden.

De vierentwintigjarige doelman J.H. Harms van DETO te Vriezenveen is zaterdag in de wedstrijd tegen Enter Vooruit geblesseerd geraakt en aan de gevolgen daarvan zondagmorgen in het Diaconessenhuis te Almelo overleden.Doelman Harms was al jarenlang een uitstekende keeper in het eerste elftal van de Oosteinders. In deze competitie speelde hij pas in de laatste drie wedstrijden mee omdat hij in verband met een blindedarm-operatie enkele weken op non-actief was geweest. Bij het ongeluk was van ruw spel geen sprake. De wedstrijd was nog maar twee minuten oud toen Harms wat laat uit zijn doel kwam om een pass van een der Enternaren te onderscheppen. Hij wierp zich daarbij voor de voeten van een toelopende speler die hoogopspringend  Laat in de avond trad echter een verslechtering in en in de loop van zondagmorgen is hij overleden. Harms was gehuwd, doch laat geen kinderen achter.

Meester Alkema

meester_Alkema

Meer dan voetbal alleen

Meester Alkema kwam in de jaren ‘50 als hoofd van de O.L.S. aan het Oosteinde als voetballer bij DETO. Nadat hij uitgroeide tot één van de beste spelers van DETO 1 ging hij daarnaast het team trainen.
Meester Alkema zou in totaal acht jaar trainer van DETO 1 blijven met als resultaat het bereiken van de 2e klasse van de KNVB.

Op 29 juni 1958 organiseert de Meester Alkema atletiekwedstrijden, onder de naam “Samen Eén” waaraan wordt deelgenomen door leden van DOS '37, DETO, korfbalvereniging Amacitia, gymnastiekvereniging KEV en zwem- en poloclub VZPC. de onderdelen waren 100 meter heren, hoogspringen, verspringen, estafette dames, estafette heren, 400 meter en 1000 meter.

Scroll naar boven