header-archiefkast

Notulen bestuursvergadering

Het bestuur houdt, zoals in de statuten van DETO staat beschreven, elke tweede dinsdag van de maand haar bestuursvergadering. van deze vergadering worden notulen gemaakt en geacheveerd.

In overleg met het bestuur is besloten om notulen vrij te geven tot 20 jaar van het huidige jaartal.
Daar waar personen bij naam en toenaam worden genoemd buiten de bestuursleden kunnen om privé redenen zijn weggelakt. Mocht iemand zijn naam, voor publicatie in de notulen, onleesbaar worden gemaakt, kan hij/zij contact opnemen met de archivaris.  archief@deto.nl

Scroll naar boven